Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego FUNDACJI OSUCHOWA działającego pod adresem sklep.osuchowa.org

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy FUNDACJI OSUCHOWA, działający pod adresem sklep.osuchowa.org (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez Fundację Osuchowa (zwaną dalej Przedsiębiorcą) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Transportowców 11. Przedsiębiorca działa na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000589261, wpis do rejestru: 3 grudnia 2015 r., posiada numer NIP 9512402083 oraz numer REGON 363146857.
 2. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem sklep@osuchowa.org lub telefonicznie pod numerem +48 724 221 223 (koszt połączenia w/g cennika operatora). Korespondencję i zwroty prosimy kierować na adres:
  Fundacja Osuchowa
  Ul. Jagiellońska 59/65
  42-229 Częstochowa
 3. Treść prezentowana w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

II. Cena i oferowane produkty

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 2. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą złożonych wcześniej zamówień.
 6. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

III. Składanie oraz realizacja zamówienia

 1. Klient ma możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia będą realizowane wyłącznie w dni robocze – od poniedziałku do piątku.
 3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 4. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów zawartych w zamówieniu Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania bądź anulowaniu całości zamówienia.
 5. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie do momentu wysłania towaru.
 6. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, usługi paczkomatowej, a w przypadku wysyłki zagranicznej usługi Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w Częstochowie, ul. Jagiellońska 59/65 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 724221223.

IV. Koszty dostawy i odbiór osobisty towaru

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Ich wysokość uzależniona jest od wyboru dostawcy towaru oraz sposobu płatności (przedpłata na konto, płatność za pobraniem).
 2. Koszt wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 13 zł, usługi paczkomatowej 12 zł.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w Częstochowie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym. Forma płatności przy odbiorze osobistym – gotówka.
 4. Zamówienie z płatnością przy odbiorze – koszt 15 zł – realizowane jest wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9 30- 16 30, pod numerem tel. 724221223 .
 5. Istnieje możliwość wysyłki za granicę; Przesyłki do 2 kg wysyłane są po zamówieniu przez sklep internetowy usługą listową Global Ekspres; Natomiast w przypadku większych zamówień (ponad 2 kg – paczka zagraniczna) koszty ustalane są indywidualnie po mailowym kontakcie z obsługą sklepu.

V. Sposoby płatności

 1. Zapłata za zakupiony towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
  – przed wydaniem towaru: przedpłata na konto Sklepu lub płatność elektroniczna,
  – w momencie odbioru towaru – gotówką do rąk przewoźnika w przypadku dostawy za pobraniem oraz gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena towaru oraz koszt jego dostarczenia.
 3. W przypadku przedpłaty na konto lub płatności elektronicznej wysyłka towaru następuje po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Sklepu.
 4. W przypadku, gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep zamówienia – Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia.

VI. Dostawa towaru

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Zakupione towary dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, usługi paczkomatowej lub Poczty Polskiej.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Częstochowie po uprzednim poinformowaniu i uzgodnieniu terminu ze Sklepem.
 4. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.
 5. W przypadku przedpłaty na konto lub płatności elektronicznej realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty za towar na konto Sklepu.
 6. Zamówienie realizowane jest w terminie, na który składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Jeżeli w opisie produktu nie zaznaczono inaczej zamówienie realizowane jest w ciągu 3 dni roboczych. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy to:
  a. przesyłka kurierska – 1-2 dni robocze,
  b. przesyłka paczkomatem Inpost – 1-2 dni robocze.

VII. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może odstąpić od umowy zakupu dokonanego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Do złożenia oświadczenia Klient może wykorzystać formularz przygotowany przez Sklep.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia zwracanych rzeczy lub dowodu ich odesłania.
 4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyda odmienną dyspozycję lub nie będzie technicznych możliwości wykonania zwrotu pierwotnym sposobem płatności. Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
 5. Klient powinien odesłać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Przedsiębiorca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 7. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta dołączona jest karta gwarancyjna produktu podpisana i podstemplowana przez sprzedawcę sklepu w momencie zapakowania towaru do wysyłki. Czas trwania gwarancji i szczegółowe jej warunki określone są przez producenta w w/w karcie gwarancyjnej.
 3. Niezależnie od gwarancji Klientowi przysługuje rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych towaru uregulowana w Kodeksie Cywilnym.
 4. Aby dokonać reklamacji Klient powinien zawiadomić Sklep o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz dostarczyć reklamowany towar na adres wskazany przez Sklep w sposób ustalony z obsługą Sklepu wraz z opisem przyczyn reklamacji.
 5. Klient ponosi koszty przesłania towaru. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca zwróci koszty przesłania towaru związane z reklamacją przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 6. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu oraz karta gwarancyjna w przypadku artykułów objętych gwarancją producenta.
 7. Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sklepu. Reklamacja z tytułu gwarancji producenta zostanie rozpatrzona na warunkach opisanych w karcie gwarancyjnej.
 8. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt sprzedawcy lub serwisu gwarancyjnego. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy jego wartość.
 9. W przypadku rękojmi Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku ponownego ujawnienia się wady w wymienionym lub naprawionym produkcie.
 10. Klient może zażądać zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady – wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy – usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Klient rejestrując się w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz przesyłania informacji dotyczących Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień klientów, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta: nazwisko i imię, adres wysyłki produktów, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firm dodatkowo nazwa firmy oraz NIP
 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem i nie są udostępniane osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w punkcie 4, te dane przekazywane są firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.
 6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy.

X. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

Realizując obowiązek informacyjny, nałożony przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), informujemy Państwa o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z naszym sklepem.

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Fundację Osuchowa o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Adres do zwrotów
  Fundacja Osuchowa
  Ul. Jagiellońska 59/65
  42-229 Częstochowa
  E-mail sklep@osuchowa.org
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia zwracanych rzeczy lub dowodu ich odesłania.
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  Zwracany towar prosimy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
  Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu – wszelkie zmiany będą publikowane na stronach Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie
  zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.